TELEFON

4448643MGE

@ E-MAIL @

info@mge.com.tr

Language

TR | EN | DE

Politikalarımız

Politikalarımız

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ     MGE METAL AŞ hammaddenin temini, üretimi, nakliyesi ve diğer hizmetlerin her aşamasında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sürekliliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik, mali ve insani desteklerin sağlanması ve kayıpların en aza indirilmesini hedefler. Bu kapsamda; Yasal ve diğer şartlar çerçevesinde çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve tehlikelerin belirlenmesini, tehlikelerin, güvensiz durum ve güvensiz davranış başlığı çerçevesinde sınıflandırılarak risklerin giderilmesini, çalışan ekip desteği ile uygunsuzlukların hızlı ve etkin şekilde kapatılarak “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmayı, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi için alt işveren ve yüklenici firmaların alanımızda, güvenli çalışma koşullarının sağlanmasını, çalışanlara mesleki ve genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vererek iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmayı taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ     MGE METAL AŞ hammadde işleme ve üretim aşamalarında sürdürülebilir çevre ilke ve hedeflerine ulaşabilmek için gerekli teknik gelişmeleri uygulayarak çevresel riskleri önleyecek bir kaynak ve atık yönetimi sistemi ile sürekli gelişmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede; Her bir üretim ve nakliye aşamasında oluşabilecek atık miktarlarını ve emisyonları, kaynak tüketimimizi izleyerek mali ve teknik destek ile kaynağında azaltmak ve geri kazanma konusunda çalışmalar yapmayı, geri dönüşüm ve/veya bertaraf işlemlerini çevreye mümkün olan en az zarar verecek şekilde yerine getireceğimizi, enerji kaynaklarını ve oluşabilecek kaçakları yönetmeyi, çevre ve atık yönetimi konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve proaktif katılımlarını sağlamayı, yasal şartlar, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizden gelen diğer şartlar çerçevesinde uyum yükümlüklerimizi yerine getirmeyi, çalışanlar ile çevre hassasiyetimizin devamı için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı, kalıcı çözümlerle çevre kirlenmesini önlemeye çalışmayı, iklim değişikliğinin azaltımı ve değişikliklerine uyum sağlamayı, sürdürülebilir kaynakların kullanımına önem vererek ekosistemlerin korunmasını sağlamayı, çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde çevreye karşı duyarlılığımızı yaymak için gerekli altyapının oluşturulmasına önem vermeyi, yönetim olarak taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ     Müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı, sıfır hata felsefesiyle üretim ve hizmet anlayışı sağlamak için kalite yönetim sisteminin şirketin tüm kademelerince anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak, hataları oluşmadan önleyerek ve yapılan hataların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alarak, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, sektörümüzle ilgili gelişen teknolojiyi yakından takip etmek ve bununla birlikte çalışanlarımıza sürekli eğitim vermek, müşterilerimize tam ve doğru hizmet vermek amacı ile tedarikçi firmalarla birlikte sürekli gelişmeyi hedeflemek ve bu vizyona sahip tedarikçi firmalarla çalışmak kalite politikamız olarak belirlenmiştir.

Ziya EREN / Yönetim Kurulu Başkanı

MGE

Metal Geliştirme Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TELEFON

4448643MGE

@ E-MAIL

info@mge.com.tr